ZÍSKALI SME ABSOLUTNÉ PRVENSTVO V KRAJI (HUDBA A DRAMATURGIA)

Získali sme absolútne prvenstvo – zlaté, strieborné a aj bronzové pásmo je naše!!!

Dňa 6. apríla 2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi na podujatí Najmilší koncert roka Úsmevu ako dar zožali mimoriadny úspech deti z Centra pre deti a rodiny v Necpaloch a z Centra pre deti a rodiny v Martine.

Naše deti sú pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD. ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX. 

Na podujatí súťažili deti z Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja. 

Naši účinkujúci získali absolútne prvenstvo, keď získali za svoje vystúpenia zlaté pásmo, strieborné pásmo a aj bronzové pásmo. 

Súťažili sme s hudobno-scénickými číslami Stoj pri mne, Harry Potter, Tu veneno a  hudobnými vystúpeniami Malý bubeník a A Thousand Years. 

Každé číslo malo odlišnú tematiku a poetiku, spojovacím článkom bola hudba hraná deťmi na živo a výborné scénické stvárnenie.

Gratulujeme!!!