ZAMESTNANCOM


Drahí zamestnanci.
Z dôvodu zlepšovania našej spolupráce má každý zamestnanec CpDaR Necpaly,  možnosť transparentne k nahliadnutiu:
ČLÁNOK:
KOĽKO ZAROBIA PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI OD 1.9.2019


(vízia a stratégia nášho zariadenia)


(s cieľom podporovať zvyšovanie odbornej kvality našej práce )


(v oblasti výchovy, ekonomiky a riadenia)

(porada celého zariadenia, ktorá býva 1-2x ročne,
taktiež sú tu pridané priebežné-THP porady)


(v oblasti výchovy, vzdelávania, organizačných pokynov, plán vzdelávaní a supervízii pre zamestnancov)


na príslušný rok

Prajem  nám úspešnú spoluprácu a veľa síl pri našej neraz náročnej, no krásnej práci.

Mgr. Ladislav Adamovič – riaditeľ CDR Necpaly