Vystúpenie v kúpeľoch a návšteva aquaparku

Vystúpenie v kúpeľoch a návšteva aquaparku

Dňa 19. júna 2019 deti z nášho detského domova, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, vystúpili s kultúrnym programom v Zlatých kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.

Za umelecké vystúpenie sme od kúpeľov dostali lístky do aquaparku. Do aquaparku sme išli 27.8.2019.

Ako nám v ňom bolo, je možné pozrieť si vo fotogalérii.