Vystúpenie naších detí v DSS Benetrix

Drahí praitelia a podporovatelia našich detí.

Dňa 19.11.2019 deti z nášho Centra svojim vystúpením spríjemnili predvianočný čas klientom Domova sociálnych služieb Benetrix v Martine.
Celé podujatie sa udialo pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX.