ÚSPECHY

DETSKÝ DOMOV NECPALY
MAJSTER SLOVENSKA
V CELOSLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH 2018

Výsledky našej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie detské domovy na Slovensku.

Návšteva Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera

Ocenenie “Pipi dlhá pančucha” pre nášho riaditeľa

V roku 2018 sme organizovali celoslovenské športové hry  vo volejbale

V roku 2018 sme spolu s mestom Martin zorganizovali protidrogový projekt DARKTRIP

V roku 2016 sme organizovali krajské športové hry za podpory mesta Turčianske Teplice

Detský domov Necpaly získal 

3 násobné ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

„Z detského domova do rodiny”