TOP VÝCVIK PRE ZAMESTNANCOV

Drahí priatelia.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zabezpečiť TOP VÝCVIK pre našich zamestnancov. Tento výcvik zastrešuje vynikajúci kouč PhDr. Pavol Lorenc.

Hlavným cieľom je získanie zručnosti na vytvorenie kompetenčných modelov a následné hodnotenie zamestnancov – zamestnancami.

Prínos vidíme najmä v tom, že každý z nás môže pracovať na zlepšovaní praktických zručností.

Tešíme sa.