SPORTOVY DEN “HÝB SA” SO SSE

Priatelia Centra pre deti a rodiny v Necpaloch,

Zúčastnili sme sa športového popoludnia vo Zvolene pod záštitou Slovenských elektrárni.