Slávnostné otvorenie vernisáže “RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ”

Slávnostné otvorenie vernisáže “RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ” s vystúpením našich detí a detí z elokovaného pracoviska Bambusky.
Celé podujatie sa konalo vrámci ŠPORTOVÉHO DŇA SENIOROV, kde naše deti športovali so seniormi v Dennom centre v Martine.
Všetci sme členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD..
Opäť sme prepojili tvorivú mladosť a životnú skúsenosť – to je myšlienka aj tejto spolupráce.
VERNISÁŽ SI AKTUÁLNE MÔŽTE POZRIEŤ VO FOAJÉ MESTKÉHO ÚRADU MESTA MARTIN.
Oceňujeme skvelú spoluprácu s mestom Martin a najmä s pani prednostkou Mestkého úradu PhDr. Kataríne Tomášovej.
Taktiež si veľmi vážime nadštandardnú pomoc s realizáciou pedagógov ZUŠ Martin a ZUŠ Kláštor pod Znievom PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD. a jeho manželky PaeDr. Miroslavi Michalcovej.
Boli neuveriteľne iniciatívny, činorodí a ochotní prísť vo svojom osobnom voľne a spoločne s našim pánom riaditeľom venovali množstvo desiatok hodín príprave celého projektu.

!ĎAKUJEME!