RUSKÝ CIRKUS NA ĽADE

Drahí priatelia.

Dňa 8.11.2019 deti z nášho Centra, ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, sa zúčastnili v Žiline na mimoriadnom vystúpení Ruského cirkusu na ľade.

Ďakujeme spoločnosti Show Slovakia

za to, že nám umožnila zažiť výnimočné umenie ruských majstrov, ktorí nám ukázali prepojenie majstrovských športových výkonov a vynikajúceho umeleckého stvárnenia!