UMELECKÉ ZOSKUPENIE FÉNIX

Vážení priatelia detí z Centra pre deti a rodín v Necpaloch.
Dovoľte, aby sme Vám predstavili:VIAC INFORMÁCIÍ O NÁS
!!!TU !!!

Fotky zo spolupráce CpDaR Necpaly a FÉNIXU.

———————————————————————

Dni Fénixa

dovoľte aby sme Vás týmto odprezentovali vo videu podujatie Dni Fénixa 2017, ktoré sa uskutočnílo v termíne 29.9.-2.10.2017 v u nás v Necpaloch.

Video o tomto projekte začína od času 10:30 minúty.


Dni Fénixa 2017, organizuje Centrum Necpaly a Umelecké zoskupenie Fénix v spolupráci so SZUŠ Kláštor pod Znievom. Podujatie je súťažnou interdisciplinárnou prehliadkou umeleckej tvorivosti detí z detských domovov Žilinského kraja spojenou s workshopom. Na podujatí sa zúčastnia vybrané deti zo všetkých štátnych zariadení Žilinského kraja. 

Cieľom podujatia je podpora a rozvoj umeleckej tvorivosti detí .

Prostredníctvom spoločnej práce formou workshopov plánuje vytvoriť originálne autorské umelecké artefakty s využitím interdisciplinárnych prepojení (hudobné, výtvarné, divadelné a tanečné umenie).

Podujatie je unikátne v tom, že umelecké artefakty vytvoria spoločne vybrané deti priamo na workshopoch. Výsledok ich tvorby bude viac previazaný s individualitou jednotlivých detí a zároveň rozvinie schopnosť spoločnej umeleckej práce.

Výsledkami podujatia sú výtvarné artefakty, natočenie videoklipu, nacvičenie tanca… Odborná porota vyhodnotila najlepších účastníkov podujatia podľa originality, komplexnosti, kreativity a hĺbky umeleckej výpovede.

Ak by ste mohli podporiť túto našu iniciatívu boli by sme Vám veľmi vďační. 

 

S pozdravom:

Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ centra pre deti a rodiny Necpaly
PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.
Umelecké zoskupenie detí z detských domovov,
znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix