POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV PRÁCE

20 rokov a 2 mesiace. 

Toľko pracoval u nás skvelý profesionálny rodič a predseda sekcie profesionálnych rodín na Slovensku Ján Knížacký.

Poznáte to, sú zamestnanci a sú osobnosti. Medzi tieto osobnosti patrí aj náš profirodič Janko Knižacký.

Prajeme Ti veľa zdravia a šťastia v osobnom a pracovnom živote.