O násSrdečne Vás vítam na internetovej stránke
nášho CENTRA PRE DETI A RODINY.

 

Sme zariadenie, ktoré je plné ľudí s láskavým srdcom, 
ochotou pomôcť deťom a ich rodinám.

OSOBNE ĎAKUJEM VŠETKÝM ZAMESTNANCOM za ochotný, láskavý a odborný prístup.

Naše ciele sú:

1, poskytovať komplexnú starostlivosť deťom, ku ktorým bol život krutý,
2, úspešné návraty detí do biologických rodín, ktoré pracujú na zlepšení svojich podmienok,
3, pomáhať rodinám zvládať životné krízy a samostatne fungovať.

Tieto ciele vytváraju náročné výzvy. Vyžaduje si to tímovú spoluprácu všetkých členov rodiny,
našich pracovníkov a inštitúcii.


Podporujeme rodiny pri hľadaní vlastných vnútorných zdrojov a pomáhame im napraviť negatívne dôsledky,
ktoré na nich zanechala minulosť.