Náš ProfiOcino OCENENÝ PÁNOM MINISTROM

Drahí priatelia.

NÁŠ ÚŽASNÝ PROFESIONÁLNY RODIČ JANKO KNÍŽACKÝ BOL
?OCENENÝ PÁNOM MINISTROM PRACE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY?

Za 20 rokov,ktoré venoval so svojou rodinou deťom v núdzi.
Zároveň,ako predseda sekcie PNR vo FRaZ DeD stál pri tvorbe všetkých historických míľnikoch, ktoré pomohli vzniku a zlepšeniu fungovaniu tohoto poslania.
Janko máš od nás všetkých z celého ❤️ srdca ❤️
naše úprimné blahoželanie a poďakovanie.