Nabucco Openair tour 2019

Drahí priatelia.

Dňa 30. augusta 2019 v Amfiku sa deti z nášho detského domova, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, zúčastnili ako diváci na predstavení Nabucco Openair tour 2019. Vychutnali sme si jedinečný zážitok z operného umenia, nádherných kulís a kostýmov.

V predstavení vystúpili špičkoví operní umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej republiky a Bulharska. Zbor spolu s orchestrom tvorilo takmer 120 účinkujúcich.

Ďakujeme Amfiku za to, že nám umožnilo zažiť výnimočné umenie a za osobné stretnutie so sólistami predstavenia!