MÍĽA NÁDEJE – pomoc našich detí chorému chlapcovi

Drahí priatelia a podporovatelia.

Sme hrdí na naše deti a zamestnancov, ktorí sa rozhodli pomôcť aktívnou (bežeckou a finančnou) účasťou na benefičnom preteku MÍĽLA NÁDEJE.

Behom sme, ako zamestnanci a deti CDR Necpaly vyjadrili podporu rodine pani učiteľky z Evanjelickej spojejnej školy, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením.
Zároveň týmto svojim príkladom učíme naše “domovácke deti”, že aktívny šport je formou prevencie chorôb.