LETNÉ TÁBORY + POBYT PRI MORI

Drahí priatelia a podporovatelia našíh detí.

Všetci chceme, aby naše deti zažili krásne letné prázdniny.
Život bol k mnohým našim deťom krutý a práve preto chceme, aby mali čas kde sa môžu duševne a fyzický zregenerovať. 

S tohoto dôvodu budeme radi keď nás finančne podporíte.

Peniaze budú použité na:

  • letné, zážitkové tábory, (budovanie nových vzťahov, psychohygiena a terapia z traum)
  • ozdravný pobyt pri mori, (astmatické a kožné problémy detí)

ČÍSLO ÚČTU:
SK16 8180 0000 0070 0042 5385 

ĎAKUJEME