Publikujú o našej práci

Drahí priatelia.

Teší nás, že o našej práci s deťmi sa píše v publikáciach určených na vzdelávanie hudobných pedagógov.

Ďakujeme vedúcemu autorského kolektívu PhDr. Milanovi Michalcovi, PhD.

DNI Fénixa

Dni Fénixa

dovoľte aby sme Vás týmto odprezentovali vo videu podujatie Dni Fénixa 2017, ktoré sa uskutočnílo v termíne 29.9.-2.10.2017 v u nás v Necpaloch.

Video o tomto projekte začína od času 10:30 minúty.


Dni Fénixa 2017, organizuje Centrum Necpaly a Umelecké zoskupenie Fénix v spolupráci so SZUŠ Kláštor pod Znievom. Podujatie je súťažnou interdisciplinárnou prehliadkou umeleckej tvorivosti detí z detských domovov Žilinského kraja spojenou s workshopom. Na podujatí sa zúčastnia vybrané deti zo všetkých štátnych zariadení Žilinského kraja. 

Cieľom podujatia je podpora a rozvoj umeleckej tvorivosti detí .

Prostredníctvom spoločnej práce formou workshopov plánuje vytvoriť originálne autorské umelecké artefakty s využitím interdisciplinárnych prepojení (hudobné, výtvarné, divadelné a tanečné umenie).

Podujatie je unikátne v tom, že umelecké artefakty vytvoria spoločne vybrané deti priamo na workshopoch. Výsledok ich tvorby bude viac previazaný s individualitou jednotlivých detí a zároveň rozvinie schopnosť spoločnej umeleckej práce.

Výsledkami podujatia sú výtvarné artefakty, natočenie videoklipu, nacvičenie tanca… Odborná porota vyhodnotila najlepších účastníkov podujatia podľa originality, komplexnosti, kreativity a hĺbky umeleckej výpovede.

Ak by ste mohli podporiť túto našu iniciatívu boli by sme Vám veľmi vďační. 

S pozdravom:

Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ centra pre deti a rodiny Necpaly
PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.
Umelecké zoskupenie detí z detských domovov,
znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix