PRÍBEHY v NÁS – Romane paramisi

Drahí priatelia našich detí.

Dňa 5.11.2019 deti z nášho detského domova, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktorí sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX,
vystúpili v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine na podujatí
PRÍBEHY v NÁS – Romane paramisi.

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka.

MÍĽA NÁDEJE – pomoc našich detí chorému chlapcovi

Drahí priatelia a podporovatelia.

Sme hrdí na naše deti a zamestnancov, ktorí sa rozhodli pomôcť aktívnou (bežeckou a finančnou) účasťou na benefičnom preteku MÍĽLA NÁDEJE.

Behom sme, ako zamestnanci a deti CDR Necpaly vyjadrili podporu rodine pani učiteľky z Evanjelickej spojejnej školy, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením.
Zároveň týmto svojim príkladom učíme naše “domovácke deti”, že aktívny šport je formou prevencie chorôb.

Slávnostné otvorenie vernisáže “RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ”

Slávnostné otvorenie vernisáže “RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ” s vystúpením našich detí a detí z elokovaného pracoviska Bambusky.
Celé podujatie sa konalo vrámci ŠPORTOVÉHO DŇA SENIOROV, kde naše deti športovali so seniormi v Dennom centre v Martine.
Všetci sme členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD..
Opäť sme prepojili tvorivú mladosť a životnú skúsenosť – to je myšlienka aj tejto spolupráce.
VERNISÁŽ SI AKTUÁLNE MÔŽTE POZRIEŤ VO FOAJÉ MESTKÉHO ÚRADU MESTA MARTIN.
Oceňujeme skvelú spoluprácu s mestom Martin a najmä s pani prednostkou Mestkého úradu PhDr. Kataríne Tomášovej.
Taktiež si veľmi vážime nadštandardnú pomoc s realizáciou pedagógov ZUŠ Martin a ZUŠ Kláštor pod Znievom PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD. a jeho manželky PaeDr. Miroslavi Michalcovej.
Boli neuveriteľne iniciatívny, činorodí a ochotní prísť vo svojom osobnom voľne a spoločne s našim pánom riaditeľom venovali množstvo desiatok hodín príprave celého projektu.

!ĎAKUJEME!

Náš ProfiOcino OCENENÝ PÁNOM MINISTROM

Drahí priatelia.

NÁŠ ÚŽASNÝ PROFESIONÁLNY RODIČ JANKO KNÍŽACKÝ BOL
?OCENENÝ PÁNOM MINISTROM PRACE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY?

Za 20 rokov,ktoré venoval so svojou rodinou deťom v núdzi.
Zároveň,ako predseda sekcie PNR vo FRaZ DeD stál pri tvorbe všetkých historických míľnikoch, ktoré pomohli vzniku a zlepšeniu fungovaniu tohoto poslania.
Janko máš od nás všetkých z celého ❤️ srdca ❤️
naše úprimné blahoželanie a poďakovanie.

 

NAŠA NOVÁ POBOČKA V MARTINE

Drahí priatelia a podporovatelia nášho zariadenia.

Na Škultétyho ulici v Martine sme od 1. septembra 2019 otvorili novú externú pobočku nášho Centra pre deti a rodiny Necpaly.
Po viac ako štyroch mesiacoch príprav a úsilia sa podarilo zariadiť krásne priestory.
Cieľom zriadiť takúto pobočku je podpora, pomoc a prevencia pre rodiny v prvom stupni ohrozenia. Jedná sa o rodiny, ktoré sa ocitli vplyvom životných okolností v neľahkej životnej situácii.
Uvedomujeme si, aké je kľúčové podchytiť takúto ohrozenú rodinu v prvom štádiu.

Práve preto sme tu, tím dvoch psychológov, sociálny pracovník a rodinný asistent. Títo majú podporovať rodiny pri hľadaní vlastných vnútorných zdrojov a pomáhať im napraviť negatívne dôsledky, ktoré na nich zanechala minulosť.

Pokračujeme ďalej za našou víziou:
?FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA?

Naše deti a seniori

Drahí priatelia

Dňa 4.10.2019 deti z nášho centra pre deti a rodiny, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktorí sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, vystúpili v Dennom centre v Martine na Športovom dni seniorov a detí.

Opäť sme prepojili tvorivú mladosť a životnú skúsenosť – to je myšlienka aj tejto spolupráce.

 

Domovácky parlament – škola lídrov

Drahí priatelia naších detí a rodín v neľahkej situácii.

Je nám veľkým potešením, že náš pán riaditeľ Mgr. Ladislav Adamovič mal prednášku na podujatí s názvom Domovácky parlament – škola lídrov.
Mal možnosť prednášať viac než 70 mladým z Centier pre deti a rodín, ktorí prišli z celého Slovenska. Pútavou témou poukázal na poruchy správania u detí z Centier pre detí a rodín (detských domovov) a ich príčinách. Bol to skvelý čas vidieť týchto mladých a vypočuť si mnohé životné príbehy zranených sŕdc.

SME DVOJNÁSOBNÍ MAJSTRI SLOVENSKA V ŠPORTE (2018 a 2019)

Drahí priatelia…
NAŠIM DEŤOM SA PODARILO OBHÁJIŤ 1.MIESTO Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V ŠPORTOVÝCH HRÁCH CENTIER PRE DETI A RODINY (atletické disciplíny,futbal,volejbal a stolný tenis).
PUTOVNÝ POHÁR MINISTRA PRÁCE OSTÁVA ĎALŠÍ ROK “DOMA”.
❤️?❤️

ŠPORTOVÝCH HIER SA ZÚČASTNILO VIAC
AKO 60 CENTIER PRE DETI A RODINY.

Ďakujeme:
Tete Ivetke,tete Martinke,ujovi Tomášovi,p.Nogovej, kondičným trénerom,ktorí pravidelne s deťmi od októbra trénovali,ako aj všetkým čo boli nápomocní.
PS:foto bude v priebehu ďalších dní…

Nabucco Openair tour 2019

Drahí priatelia.

Dňa 30. augusta 2019 v Amfiku sa deti z nášho detského domova, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, zúčastnili ako diváci na predstavení Nabucco Openair tour 2019. Vychutnali sme si jedinečný zážitok z operného umenia, nádherných kulís a kostýmov.

V predstavení vystúpili špičkoví operní umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej republiky a Bulharska. Zbor spolu s orchestrom tvorilo takmer 120 účinkujúcich.

Ďakujeme Amfiku za to, že nám umožnilo zažiť výnimočné umenie a za osobné stretnutie so sólistami predstavenia!

AmfikTour 2019 Miro Jaroš

Drahí priatelia.

Dňa 28. augusta 2019 v Amfiku sa deti z nášho detského domova/Centra pre deti a rodiny, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., (ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX), zúčastnili na Amfik Tour 2019 Mira Jaroša. Ako názov napovedá išlo o letný koncert v našom Martinskom amfiteátri – Amfiku.

Užili sme si obľúbené hity, ktoré zazneli v sprievode kapely.

Ďakujeme Amfiku za to, že nám umožnil zúčastniť sa na tomto veselom hudobnom podujatí a za osobné stretnutie s Mirom Jarošom. 🙂