POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV PRÁCE

20 rokov a 2 mesiace. 

Toľko pracoval u nás skvelý profesionálny rodič a predseda sekcie profesionálnych rodín na Slovensku Ján Knížacký.

Poznáte to, sú zamestnanci a sú osobnosti. Medzi tieto osobnosti patrí aj náš profirodič Janko Knižacký.

Prajeme Ti veľa zdravia a šťastia v osobnom a pracovnom živote.

Popoludnie v skanzeme

Priatelia Detského centra v Necpaloch,

Začiatkom júna sme boli na “Dni remesiel” v skanzene v Martine. Boli sme na výstave umeleckých diel, kde naše dve dievčatá vyhrali 3. a 1. miesto v súťaži “Maľovaný Turiec” a boli im oficiálne odovzdané ceny. Okrem toho deti si pojazdili na konoch a mali ručné dielne.
www.facebook.com/detskydomov.necpaly?fref=nf

SME MAJSTRAMI SLOVENSKA V ŠPORTE

Detský domov Necpaly je NAJÚSPEŠNEJŠÍ DETSKÝ DOMOV
NA CELOSLOVENSKÝCH  ŠPOROTVÝCH HRÁCH 2018!!!

Putovný pohár Ministra sociálnych vecí a rodiny je u nás!!!
ĎAKUJEME, ŽE NÁS PODPORUJETE, MÁ TO VÝZNAM PRACOVAŤ NA ROZVOJI DETÍ.