Od LADY CARNEVAL k DRACULOVI

Dňa 26.11.2018 o 19:00 hod.sa deti z Detsky Domov Necpaly a z detského domova v Martine, ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix a žiakmi SZUŠ Kláštor pod Znievom a SZUŠ Ul. Michaelliho Martin, zúčastnili na krásnom podujatí „Od LADY CARNEVAL k DRACULOVI“, ktoré sa uskutočnilo v Tipsport Aréne v Žiline. Táto veľkolepá hudobná show sa uskutočnila na počesť ikon česko-slovenskej hudobnej a muzikálovej scény, hudobného skladateľa Karla Svobodu a režiséra Jozefa Bednárika, ktorí významnou mierou ovplyvnili vývoj hudobnej a divadelnej scény na území Českej a Slovenskej republiky. Videli sme top českých a slovenských umelcov, Helenu Vondráčkovú, Leonu Machálkovú, Daniela Hůlku, Nelu Pociskovú, Petra Koláře, Juraja Baču a Martina Chodúra, ktorí za sprievodu orchestra Slovenskí Symfonici a tanečného zoskupenia CreDance vzdali hold tvorbe maestrov K. Svobodu a J. Bednárika – gigantov československej kultúry. Ďakujeme veľmi pekne Nadácii Kvapka Nádeje za to, že nám umožnila zúčastniť sa na tomto krásnom podujatí a za osobné stretnutie s umelcami!

Ďakujeme!

Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ detského domova Necpaly

Mgr. Alena Matejová
riaditeľka detského domova Martin

PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.
Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix

POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV PRÁCE

20 rokov a 2 mesiace. 

Toľko pracoval u nás skvelý profesionálny rodič a predseda sekcie profesionálnych rodín na Slovensku Ján Knížacký.

Poznáte to, sú zamestnanci a sú osobnosti. Medzi tieto osobnosti patrí aj náš profirodič Janko Knižacký.

Prajeme Ti veľa zdravia a šťastia v osobnom a pracovnom živote.

Popoludnie v skanzeme

Priatelia Detského centra v Necpaloch,

Začiatkom júna sme boli na “Dni remesiel” v skanzene v Martine. Boli sme na výstave umeleckých diel, kde naše dve dievčatá vyhrali 3. a 1. miesto v súťaži “Maľovaný Turiec” a boli im oficiálne odovzdané ceny. Okrem toho deti si pojazdili na konoch a mali ručné dielne.
www.facebook.com/detskydomov.necpaly?fref=nf