BOLI SME – WEST SIDE STORY – LEONARD BERNSTEIN

Dňa 24.01.2019 o 19:00 hod. sa deti z detského domova v Necpaloch, z detského domova v Martine a z komunity Bambusky v Martine, ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov,  zvýhodnených komunít a ich priateľov Fénix, zúčastnili na krásnom koncerte WEST SIDE STORY – LEONARD BERNSTEIN NA BROADWAYI.
Tento sa uskutočnil v Dome umenia Fatra v Žiline. Slávny americký hudobný skladateľ, dirigent, klavirista a popularizátor hudby Leonard Bernstein je autorom mnohých slávnych brodwayských muzikálov, ale i opier, baletov a orchestrálnej hudby. Nesmrteľné Bernsteinove melódie a hity z jeho muzikálov zazneli v podaní vynikajúceho českého vokálneho kvarteta Bohemia Voice, ŠKO Žilina a dirigenta Petra Chromčáka.
Ďakujeme veľmi pekne Štátnemu komornému orchestru Žilina, za to, že nám umožnil zúčastniť sa na tomto krásnom podujatí a za osobné stretnutie s umelcami!
Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ centra pre deti a rodiny Necpaly
PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.
Umelecké zoskupenie detí z detských domovov,
znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix