Boli sme v krízovom centre Žilina

Drahí priatelia.

Isto-iste ste zbadali, že rozšírujeme kompetencie v rámci nášho zariadenia smerom k pomoci a podpore rodinám v kríze vrámci regiónu Turčianske Teplice-Martin.

Pre výkon takejto kvalitnej prácu potrebujeme zbierať skúsenosti a to od najlepších. Preto sme navštívili súkromné krízové centrum Náruč Žilina. Tu sme mali možnosť si pozrieť samotné zariadenie, ako aj aktívnu prácu odborných tímov.

Bol to čas inšpirácie a povzbudenia do nového druhu pracovných činností.