Zákaz návštev

Drahí priatelia našich detí.

Z preventívnych dôvodov šírenia celosvetovej pandémie COVID-19 sme boli nútení pristúpiť ku zákazu návštev v našom zariadení.

Za porozumenie, disciplínu a spolupatričnosť vopred ďakujeme.

Karneval 2020

Drahí priatelia, 

zažili sme nádherný tradičný karneval CDR Necpaly. Bolo veeeeľa masiek, ktoré hýrili farbami a nápaditosťou.

ĎAKUJEME pánovi Martinovi Kováčovi, ktorý je profesionálny známy ako DJ MARKO, ktorý nám sponzorsky urobil neuveriteľnú atmosféru.

Pozrite si fotogalériu:

VIANOČNÉ POSEDENIE

Drahí priatelia,

zažili sme už tradičné krásne predvianočné posedenie. Cieľom tohoto stretnutia bolo poďakovať deťom, zamestnancom a priateľom, ktorí nás významne podporili.
Deti nám pripravili hudobno-dramatický program. Osobne si myslím, že toto bol jeden z najkrajších programov, aké som kedy zažil.
Moje ďakujem patrí manželom Michalcovím, ktorí to mali celé pod palcom.

Presvedčte sa sami a pozrite si fotogalériu:

RUSKÝ CIRKUS NA ĽADE

Drahí priatelia.

Dňa 8.11.2019 deti z nášho Centra, ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, sa zúčastnili v Žiline na mimoriadnom vystúpení Ruského cirkusu na ľade.

Ďakujeme spoločnosti Show Slovakia

za to, že nám umožnila zažiť výnimočné umenie ruských majstrov, ktorí nám ukázali prepojenie majstrovských športových výkonov a vynikajúceho umeleckého stvárnenia!

Vystúpenie naších detí v DSS Benetrix

Drahí praitelia a podporovatelia našich detí.

Dňa 19.11.2019 deti z nášho Centra svojim vystúpením spríjemnili predvianočný čas klientom Domova sociálnych služieb Benetrix v Martine.
Celé podujatie sa udialo pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX.

Otvorili sme Dni svätého Martina

Drahí priatelia a podporovatelia našich detí.

Dňa 8.11.2019 deti z nášho Centra, svojim vystúpením na divadelnom námestí v Martine otvorili celodenné podujatie Dni svätého Martina. Celé toto vystúpenie bolo pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., (uja Milana), detí ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX.

(: Ujo Milan ĎAKUJEME 🙂 

AKTÍVNA ÚČASŤ – KONFERENCIE A FÓRA

Drahí priatelia.

Sme radi, že o našom zariadení a našej práci môže byť počuť na rôznych fórach a konferenciách.
Náš pán riaditeľ Mgr. Ladislav Adamovič prednášal na konferenciach:
– “Stretnutie rodinného kruhu” v primaciálnom paláci v Bratislave,
– “Mosty k rodine” v Častej Papierničke, téma “Škola mladých lídrov”
– “Domovácky parlament”, téma “Som mladý líder”
– “Anjelská akadémia” spoločnosti Úsmevu, ako dar, téma “Poruchy správania u detí z Centier pre detí a rodiny”
– Spoločnosť Rotary Club Martin – téma “Legislatívne zmeny zákona 305/2005 Z.z. a ich dopad na Centrum pre deti a rodiny Necpaly”
– Medzinárodné kolokvium univerzitných pedagógov (z Belgicka, Rumunska, Anglicka, Poľska, Českej republiky a Slovenska), téma “Sebarozvoj detí zo sociálne znevýhodnených podmienok”.

Plánované konferencie s aktívnou účasťou do konca roka 2019:
– Konferencia „Príprava mladých dospelých na samostatný život“ v Nimnici
– Odborný seminár “Postavenie pomocných vychovávateľov” v Piešťanoch