AmfikTour 2019 Miro Jaroš

Drahí priatelia.

Dňa 28. augusta 2019 v Amfiku sa deti z nášho detského domova/Centra pre deti a rodiny, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., (ktoré sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX), zúčastnili na Amfik Tour 2019 Mira Jaroša. Ako názov napovedá išlo o letný koncert v našom Martinskom amfiteátri – Amfiku.

Užili sme si obľúbené hity, ktoré zazneli v sprievode kapely.

Ďakujeme Amfiku za to, že nám umožnil zúčastniť sa na tomto veselom hudobnom podujatí a za osobné stretnutie s Mirom Jarošom. 🙂