AKTÍVNA ÚČASŤ – KONFERENCIE A FÓRA

Drahí priatelia.

Sme radi, že o našom zariadení a našej práci môže byť počuť na rôznych fórach a konferenciách.
Náš pán riaditeľ Mgr. Ladislav Adamovič prednášal na konferenciach:
– “Stretnutie rodinného kruhu” v primaciálnom paláci v Bratislave,
– “Mosty k rodine” v Častej Papierničke, téma “Škola mladých lídrov”
– “Domovácky parlament”, téma “Som mladý líder”
– “Anjelská akadémia” spoločnosti Úsmevu, ako dar, téma “Poruchy správania u detí z Centier pre detí a rodiny”
– Spoločnosť Rotary Club Martin – téma “Legislatívne zmeny zákona 305/2005 Z.z. a ich dopad na Centrum pre deti a rodiny Necpaly”
– Medzinárodné kolokvium univerzitných pedagógov (z Belgicka, Rumunska, Anglicka, Poľska, Českej republiky a Slovenska), téma “Sebarozvoj detí zo sociálne znevýhodnených podmienok”.

Plánované konferencie s aktívnou účasťou do konca roka 2019:
– Konferencia „Príprava mladých dospelých na samostatný život“ v Nimnici
– Odborný seminár “Postavenie pomocných vychovávateľov” v Piešťanoch