PRÍBEHY v NÁS – Romane paramisi

Drahí priatelia našich detí.

Dňa 5.11.2019 deti z nášho detského domova, pod vedením PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., ktorí sú členmi Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX,
vystúpili v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine na podujatí
PRÍBEHY v NÁS – Romane paramisi.

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka.