Táto webstránka bude platná od 1.1.2019


vzniklo v roku 1965, ako bývalý DETSKÝ DOMOV NECPALY.
V súčastnosti poskytujeme pobytovú, ambulantnú a terénnu formu pomoci  70 deťom a ich rodinám.
Patríme medzi najúspešnejšie Cetntrá/Detské domovy na Slovensku.

    

NAŠA VÍZIA JE:

 

 

Kontakt


             
mapy     facebook    mail


Darovací účet
SK16 8180 0000 0070 0042 5385 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE