vzniklo v roku 1965, ako bývalý DETSKÝ DOMOV NECPALY.
V súčastnosti poskytujeme pobytovú, ambulantnú a terénnu formu pomoci  70 deťom a ich rodinám.
Patríme medzi najúspešnejšie Cetntrá/Detské domovy na Slovensku.

  SME DVOJNÁSOBNÍ MAJSTRI SLOVENSKA
CENTIER PRE DETI A RODINY

V ŠPORTOVÝCH HRÁCH
(2018 a 2019)

 

Kontakt


             
mapy     facebook    mail

Adresa
Necpaly č. 44, 038 12 NECPALY

Darovací účet
SK16 8180 0000 0070 0042 5385